fbpx

контакт

Cекогаш сме подготвени за комуникација

затоа што ние дека отворена соработка е еден од предусловите за успех во бизнисот

Ипсратете ни барање или директно контактирајте не на нашиот телефонски број или преку е-маил адреса.

КИНГ ИЦТ дооел Скопје
друштво за производство на компјутери и други деловно информатички услуги

Кратко име

КИНГ ИЦТ дооел Скопје

КИНГ ИЦТ на корисниците на компјутерска опрема и услуги дава гаранција за отстранување на дефекти и техничка поддршка во гарантниот рок, според договорот или на повик. Поддршка на корисниците им е достапна 0-24 ч, 365 дена во годината.
Како услугата на техничката помош би била што поквалитетна и поделотворна, овозможивме разни начини на комуникација на корисниците со одделот за техничка поддршка на КИНГ ИЦТ:

По пат на ServisDesk апликација, koja освен за пријавување на дефект на корисникот му служи и за добивање на информација за начинот на кој најбрзо може да продолжи со работа и покрај настанатите проблеми, како и за причините на застојот, статусот на проблемите и фазата на поправка на дефектот (0-24h) – https://servicedesk.king-ict.com.mk

По телефонски пат, во работно време, а за договорните корисници и надвор од работното време – 02 3202 990

По факс(0-24h) – 02 3202 991

Со e-mailпорака (0-24h) – servicedesk@king-ict.com.mk