Наскоро Ден на отворени интеграции 2019

Ни претстои 14-тиот Ден на отворени интеграции на фирмата КИНГ ИЦТ, што ќе се одржи на 21 март во Загреб. Во своето ново издание, деловно-информатичката конференција повторно ќе ја собере деловната заедница, ќе доведе домашни и странски стручњаци и ќе побара одговори на прашањето како да се поврзат научната заедница, индустрискиот сектор и државата со цел одржување на растот на стопанството.

Станува збор за концептот Triple Helix со кој се здружуваат знаењето и иновацијата, а се темели на меѓусебното учење, комуникација и соработка. Некои од земјите како што се Германија, Шведска или Естонија развојот на своите стопанства го темелат токму на овој модел при тоа создавајќи сопствен бренд, па се поставува прашањето дали може Хрватска да тргне по сличен пат и да го искористи својот потенцијал? Постојат низа домашни примери кои се вистински показател на силата на соработката на трите сектори и кои може да послужат како основа за нова насока и стратегија.

Во изминатите години учествувавме во дигиталната трансформација на општеството и стопанството. Запознаени сме со предностите од дигитализацијата, повратот на пазарниот удел, активностите на корисниците, ефикасното управување со човечкиот потенцијал, подобрувањето на условите за работа и зголемените приходи. Меѓутоа, постои и друга страна на трансформацијата која дел од учесниците на пазарната конкуренција ги затече неподготвени. Анализите покажуваат дека 60% од денешните големи системи успешно ја спроведуваат дигиталната трансформација. На Денот на отворени интеграции ќе бараме одговори на прашањето како да се решат предизвиците со кои големите системи во процесот на дигитализацијата се соочуваат и како да се изгради дигитална инфраструктура отпорна на претстојните промени.

Покрај сè, едно од клучните прашања на конференцијата ќе биде и сајбер безбедноста. Само во 2018 година хакерските напади предизвикаа над 80 милијарди евра штета. Безбедносните алатки се развиваат, но и нападите се сè почести, што доведува до опаѓање на довербата во технолошкиот сектор, а посебна загриженост предизвикува нарушувањето на приватноста. Дигитализацијата бара нови етички норми и стандарди, како и потреба за воспоставување на нови нивоа на корисничка доверба. Станува збор за заеднички проект кој не се однесува само на локално и регионално ниво, туку и на меѓународно ниво и бара дефинирање на заеднички цели кои ќе нè придвижат од зоната на фрагментација во зоната на единственост и комплементарност.

Покрај интересните предавања, организаторите на конференцијата најавуваат и корисни технолошки работилници и претставување на нови решенија во Демо собата со кои се унапредува деловното работење. Повеќе информации за конференцијата најдете на официјалните страници на конференцијата и фирмата КИНГ ИЦТ.