fbpx

Проекти за индустриите

Развиваме и спроведуваме иновативни корпоративни решенија кои придонесуваат за квалитетот на работењето и одговараат на потребите на корисниците

енергетика

Систем за пресметка и наплата на потрошена електрична енергија (IS-U)

ХЕП Електра, компанија членка на ХЕП Груп, е овластена да обезбеди јавни услуги за снабдување со електрична енергија во Република Хрватска. Како би се ​​обезбедиле пресметката и наплата на испорачана електрична енергија кон приближно 2,1 милион свои корисници, фирмата имплементираше SAP IS-U решение. Системот за снабдување со електрична енергија е комплексен без оглед на тоа [...]
Државна администрација

Систем за интероперабилност

Брзата и доверлива размена на информации помеѓу државните органи е појдовната точка за ефикасно извршување на нивните задачи и надлежности. Трендот на развој на информатичките технологии создаде услови за поврзување и комуникација помеѓу бизнис системите на државните институции. Системот за интероперабилност овозможува безбедна размена на информации помеѓу државните институции преку утврдени стандарди и протоколи на [...]
Државна администрација

ДМС во државната администрација во Р.Македонија

Обработката и следењето на текот на документите во институциите со комплексни бизнис-процеси, како што се државните е исклучително важно за уредно функционирање на административните процеси. Доколку документите не се достапни само во хартиен облик, туку истовремено и во електронска форма, заштедата на време и енергија е непроценлива, а ефикасноста многукратно подобра. Подобрување на оперативната ефикасност [...]
безбедност

Софтверско решение за поддршка на итните служби 112

Имплементацијата на софтверското решение за поддршка на операторите на Службата 112 ја направи нивната работа побрза и поквалитетна, а самото решение го подобри функционирањето на Службата, што е клучно за помагање на граѓаните во итни ситуации. Бројот 112 е единствен европски број за итни случаи. Повикот 112 ги насочува граѓаните кон операторите на Службата 112, [...]
Транспорт

Систем за продажба и резервација на билети

HŽ Putnički prijevoz го прилагоди начинот на работење кон динамичните потреби на своите клиенти и растечкиот тренд на користење на Интернет како продажен канал во железничкиот сообраќај. Со воведување на информатичкиот систем за продажба и резервација на патнички билети, компанијата реализира и важен предуслов за зголемување на приходите од работењето. HŽ Putnički prijevoz е компанија [...]
Државна администрација

Видео надзор на сообраќајот во Загреб

Спроведувањето на аналитички систем за видео надзор со автоматско откривање на нелегално паркирање и запирање на возила и централизирана обработка на евиденција и прекршочни налози резултираше, во градот Загреб, со намалување на прекршоците во сообраќајот за дури 50 проценти. Правилниот и непрекинат проток на сообраќај е еден од најголемите предизвици за сите поголеми градови, вклучително [...]