fbpx

Софтверско решение за поддршка на итните служби 112

ПРЕДИЗВИК

Информатизација и модернизација на комуникацискиот систем 112 со цел да се подобри нејзината работа.

РЕШЕНИЕ

Имплементација на софтверско решение CTI систем SFERA.

РЕЗУЛТАТ

Подобрена брзина и квалитет на работа на Службите за системот 112.

Имплементацијата на софтверското решение за поддршка на операторите на Службата 112 ја направи нивната работа побрза и поквалитетна, а самото решение го подобри функционирањето на Службата, што е клучно за помагање на граѓаните во итни ситуации.

Бројот 112 е единствен европски број за итни случаи. Повикот 112 ги насочува граѓаните кон операторите на Службата 112, односно до соодветниот окружен центар 112 наменет за прифаќање на итни повици.

Со оглед на целта на неговото постоење, функционирањето на Службатата во текот на целиот процес, од приемот на повикот и неговата обработка, до алармирање на соодветната служба за итни случаи, не трпи грешки или бавност. Затоа, исклучително е важно системот што го користат операторите на службата 112 да биде сигурен, брз, лесен за употреба и овозможува употреба на сите можни функционалности потребни за непречено извршување на работата.

Во 16 окружни центри и на централната локација во Загреб, Државната управа за заштита и спасување, која е надлежна за Службата и системот 112, го имплементираше системот CTI (Computer Telephony Integration) SFERA – оперативен контакт центар за поддршка на операторите на системот 112 развиен во КИНГ ИЦТ.

Подобрен деловен процес на Службата 112

Решението го олесни координирањето на заедничката работа во повеќе центри, при што сите податоци автоматски се видливи во сите центри кои соработуваат во реално време.

Системот користи верификувани снимачи на повици за да ја обезбеди потребната заштита и безбедност на податоците за повикот. Покрај прикажување на бројот и името на повикувачот, системот овозможува и повеќекратни манипулации со повикот. Сите релевантни податоци за повикот и активностите на операторот се запишуваат во базата на податоци. Подготовката на извештаи според избрани критериуми и можноста за пребарување, исто така, според различни критериуми, придонесува за транспарентност на работата на службата.

Имплементација на софтверско решение CTI систем СФЕРА.

Што изведе КИНГ ИCТ во склоп на проектот проектот?

  • имплементација на софтверско решение за 16 окружни центри 112
  • имплементација на софтверско решение на CTI системот со функционалностите на CTI системот
  • имплементација на софтверско решение за синхронизација и поврзување во единствена мрежа на окружните центри 112 и Државниот центар за заштита и спасување
  • имплементација на firewall на локациите на спроведување на комуникациски и софтверски решенија кој обезбедува заштита на мрежниот сообраќај и воспоставување на VPN тунел кон централната локација во седиштето на Службата за систем 112
  • имплементација на целата хардверска и софтверска инфраструктура која обезбедува стабилно опкружување за овој национално критичен систем (сервери, складирање на податоци)

Софтверското решение SFERA е целосно развиено во КИНГ ИЦТ. Архитектурата на системот е дизајнирана да остави голем број на можности за идните надградби, како што е можноста за примање е-повици.