fbpx

Видео надзор на сообраќајот во Загреб

ПРЕДИЗВИК

Воведување ред во системот за паркирање на градот Загреб и подобрување на протокот на сообраќај.

РЕШЕНИЕ

Имплементација на систем за видео надзор со автоматско откривање на неправилно паркирани возила.

РЕЗУЛТАТ

Бројот на нарушувања во сообраќајот во градот Загреб е помал за 50 проценти, правилно паркирање и воспоставување ред во јавни гаражи и области.

Спроведувањето на аналитички систем за видео надзор со автоматско откривање на нелегално паркирање и запирање на возила и централизирана обработка на евиденција и прекршочни налози резултираше, во градот Загреб, со намалување на прекршоците во сообраќајот за дури 50 проценти.

Правилниот и непрекинат проток на сообраќај е еден од најголемите предизвици за сите поголеми градови, вклучително и хрватскиот главен град Загреб. За да се намали несаканото однесување на возачите во Загреб, имплементиран е систем за видео надзор со автоматско откривање на нелегално паркирање и запирање на возила, кој со помош на сообраќајните редари на теренот прави уникатен систем за мониторинг и обработка на сообраќајни нарушувања во мирување.

Центарот за набудување обработува записи од над 500 аналитички камери за надзор и телеметрија, кои се процесираат на централната инфраструктура. Со анализа на горенаведените податоци, можно е брзо и лесно откривање на нарушувања во сообраќајот и анализирање на густината на сообраќајот на набљудуваниот пресек и управување со побарувачката на сообраќај.

Областите кои не се опфатени со аналитички видео надзор ги контролираат сообраќајните редари со нивните паметни уреди преку кои ги испраќаат собраните податоци до контролниот центар, врз основа на истите генерираат извештаи за потенцијални прекршувања и издаваат налог за прекршок.

Предности на системот:

  • високо ниво на автоматизација на постапката за издавање прекршочни налози, од самото креирање на имиџот на возилото кое прави прекршок до преносот и процесуирањето на информации на централната локација и издавање на прекршочни налози
  • целосна интеграција со системот за контрола на паркирање и пајак сервисот чии вработени во фаза на постапување имаат можност да ги евидентираат неправилно паркираните возила кои не се во нивна надлежност и да ги испраќаат сите потребни информации до сообраќајните редари во центарот
  • подигање на безбедноста на контролираните области, преку подигнување на општата безбедност и превенција на криминал
  • користење на видео-аналитичкиот потенцијал на камерите за анализа на проток на сообраќај

Имплементација на систем за видео надзор со автоматско откривање на неправилно паркирани возила.

Што направи КИНГ ИЦТ во склоп на проектот?

  • имплементација на видео-аналитички систем со придружна телеметријска опрема на оддалечени локации
  • изградба на IP-жична и безжична мрежа за пристап и пасивна мрежа инфраструктура
  • изградба на хардверска инфраструктура на дата и контролен центар во редундантна изведба
  • развој и имплементација на софтвер за управување во контролниот центар
  • развој и имплементација на клиентски систем на софтверот за управување и следење
  • спроведување на системот за сообраќајна полиција

Носител на проектот е компанијата КИНГ ИЦТ во соработка со хрватски партнери.