fbpx

Воспоставен зона за наплата заради конгестија во Дубровник

За да се сочува статусот на една од најпознатите глобално привлечни туристички дестинации, Градот Дубровник со неговото светско културно-историско наследство, Стариот Град, бара планско управување и внимателно стратешко планирање. Ова особено важи за сообраќајниот сектор, кој честопати се карактеризира со еден од најголемите предизвици во градот. Имено, Градот Дубровник се соочува со проблем на прекумерна потреба за сообраќај во однос на постојните капацитети. Пределот околу Стариот Град е сообраќајно преоптоварен, што создава штетни влијанија врз животната средина, условите за живот и туристичката понуда на Градот Дубровник.

Затоа, КИНГ ИЦТ и Хрватски телеком д.д. за Градот Дубровник успешно имплементираа опрема за воспоставување на зона со сообраќаен метеж околу историското јадро на градот и системот беше пуштен во пробна работа. Се работи за прв проект од оваа категорија во Хрватска, односно за иновативно софтверско решение кое совршено се вклопува во концептот „Smart City“ (паметен град) за Градот Дубровник.

Push и Pull методи

За да се обезбеди одржливост на системот, неопходно е да се започне со спроведување на одржливи мерки за урбана мобилност. Првата ваква значајна мерка е воспоставување зона за наплата за конгестија, чија цел е промена на модалната распределба во корист на одржливите начини на превоз.

Кога зборуваме за Дубровник, клучен предизвик е урамнотежување на сообраќајната понуда и побарувачка преку спроведување на мерки за управување со сообраќајната побарувачка. Клучните управувачки мерки за постигнување на ефикасност на сообраќајниот систем се Push и Pull методите. Push мерките се насочени кон отстранување на патничките автомобили од одредена подрачје, додека pull мерките тежнеат кон привлекување на корисниците кон одржливи форми на превоз.

Еден од push методите за управување со сообраќајната побарувачка е наплата за конгестија. Концептот на зони за наплата за конгестија е имплементиран во европските и светските градови, кои се соочуваат со прекумерна сообраќајна побарувачка во градските центри. Најпознати примери се Лондон, Стокхолм, Милано и Валета, кои остварија голем број позитивни промени во мобилноста со наплата на моторизираниот превоз. Сите овие градови бележат намалување на сообраќајното оптоварување, позитивна промена во модалната распределба во корист на одржливите форми на превоз и подобрување на условите за живот. За некои градови, наплатата за конгестија послужи како важна финансиска алатка за инвестирање во одржливи начини на превоз.

Придобивки од имплементираниот систем

Системот се состои од сообраќајно-аналитички камери со можност за обработка на аналитички информации во самата камера (препознавање на категорија на возила и регистарски таблички), што овозможува ефикасна обработка на поминувањето на секое возило во зоната на конгестија. Секоја микро-локација има процесорска единица со придружен процесен софтвер изработен од КИНГ ИЦТ посебно за таа намена. Процесорската единица локално ги обработува сите сообраќајно-аналитички информации и обезбедува безбеден пренос до постојниот централно интегриран систем на градот, BUS+.

Мерките за управување со сообраќајната побарувачка се дефинирани на ниво на Европската унија преку различни директиви поврзани со емисиите на CO2 и урбаниот транспорт. Како на европско ниво, потребата за одржлив превоз е дефинирана и на национално, регионално и локално ниво, преку сообраќајните стратегии.

Така, целта за воспоставување на зона за наплата на конгестија во заштитената контактна зона е дополнителна заштита на историското јадро на Градот Дубровник, споменик од највисока категорија под заштита на УНЕСКО, од негативните ефекти на моторизираниот сообраќај. Покрај позитивното влијание врз заштитата на најтесното градско јадро, споменатата мерка ќе има позитивно влијание и на животната средина, како резултат на намалената емисија на издувни гасови и намалената бучава во најтесното градско јадро.

 

Foto: dubrovackidnevnik.hr

Foto: dubrovackidnevnik.hr