fbpx

Еден од најмодерните интелигентни транспортни системи во Европа наскоро во Сплит

Градоначалникот Ивица Пуљак и претставниците на избраната Заедница на понудувачи, КИНГ ИЦТ д.о.о., Пламенко Баришиќ и Ериксон Никола Тесла д.д., Гордана Ковачевиќ, денес во Градската управа го ставија својот дигитален потпис на Договорот за воведување интелигентни транспортни системи на функционалното сообраќајно подрачје на градот Сплит, во вредност од 11.967.289,00 евра.

Носител на проектот е Градот Сплит, а партнери се Градот Солин, Хрватски патишта, Управата на пристаништето во Сплит и Жупаниската управа за патишта на Сплитско-далматинска жупанија. Интелигентните транспортни системи (ИТС) претставуваат надградба на класичниот систем за сообраќај и транспорт, со кој се постигнува значително подобрување на организацијата и протокот на сообраќајот. Со себе носат поефикасен превоз и зголемена безбедност во сообраќајот, удобност и заштита на патниците, намалување на штетните гасови.

Во превод, овој ИТС, еден од најмодерните во Европа, благодарение на високотехнолошката регулација, ќе го забрза протокот на сообраќај во Сплит, ќе го намали метежот, ќе ја зголеми безбедноста и ќе овозможи максимално искористување на постоечките сообраќајни капацитети. Вредноста на договорот изнесува 90.167.544,78 куни со вклучен ДДВ, односно 11.967.289,89 евра, а е кофинансиран од Европската Унија од Кохезиониот фонд, Оперативната програма за конкурентност и кохезија 2014 – 2020 година. Имплементацијата ќе се изврши според принципот „дизајнирај и изгради“ (анг. design & build), што значи дека изведувачот управува со сите фази на проектот, од проектирање до извршување на работите на проектот, но и ги гарантира договорените стандарди.

Градоначалникот Ивица Пуљак рече дека овој систем ќе го олесни движењето, ќе го подигне нивото на безбедност во сите видови сообраќај што го користат граѓаните и посетителите, но и ќе заштеди време и трошоци. „Интелигентниот начин на управување со сообраќајот во Сплит е можност за унапредување и оптимизирање на квалитетот на сообраќајот пред да се реализираат сите долгонајавувани, големи инфраструктурни зафати кои се чекаат со децении, како што се влезовите во Сплит, раскрсницата кај Ширина и излезот од Градското пристаниште. Кога ќе завршиме со спроведувањето, ќе имаме алатки за управување со сообраќајот и обезбедување информации во реално време, а потенцирам дека во овој проект се интегрирани и неколку мерки дефинирани со Планот за одржлива урбана мобилност, чија крајна цел е зголемување на бројот на патници во јавниот превоз.“

Претседателката на Ериксон Никола Тесла, Гордана Ковачевиќ, рече дека интелигентните транспортни решенија сè повеќе се имплементираат во урбаните средини поради нивните повеќекратни придобивки: „Му честитам на Градот Сплит што го презема овој технолошки чекор напред кој позитивно ќе влијае на ефикасноста и безбедноста на сообраќајот, но и на задоволството на граѓаните и посетителите. Групацијата Ериксон Никола Тесла вработува речиси 800 експерти на својата локација во Сплит, а ние сме и најголемиот ИКТ развојно-истражувачки центар во Далмација. Ме радува тоа што експертите на нашата компанија ќе придонесат за реализацијата на овој проект, како и тоа што граѓаните ќе уживаат во придобивките што ќе ги донесе.“

Претседателот на управниот одбор на КИНГ ИЦТ, Пламенко Баришиќ, истакна дека се среќни што добиле можност да работат на проект кој ќе му овозможи на Сплит да стане град со еден од најмодерните интелигентни транспортни системи во Европа: „Убедени сме дека граѓаните секојдневно ќе можат да ги почувствуваат големите придобивки што ги носи реализацијата на овој проект. Неодамна отворивме свои канцеларии во Сплит и нè радува секој дополнителен технолошки напредок на југот на Хрватска, кој е полн со потенцијал.“

Системот опфаќа низа решенија – овозможува управување со сообраќајот со користење на семафорски систем, видео надзор, апликации за информирање на патниците за состојбата во сообраќајот, систем за информирање на возачите преку променливи сообраќајни знаци на две клучни локации, приоретизирање на возилата од јавниот превоз и службите за итни случаи, систем за следење на временските услови и опремување на Центарот за контрола и надзор на сообраќајот.

Овој модерен ИТС подразбира и повеќе потсистеми, од кои еден е „Управување со сообраќајот – семафорски систем и адаптивно управување со сообраќајот“, што ќе овозможи оптимизација на семафорските програми за балансирање на времето на поминување на возилата и просечните застанувања на патиштата. На граѓаните ќе им биде достапна апликација за информирање на патниците, која ќе им овозможи пристап до сите важни информации за сообраќајот, а интегрира податоци од различни потсистеми (паметно паркирање, јавен градски превоз на патници, информации за состојбата во сообраќајот и слично). Апликацијата испраќа прецизни и веродостојни информации до корисниците, со што може да помогне во изборот на начин и време на превозот, рутите или некои други одлуки поврзани со патувањето.

Постои и потсистем за видео надзор кој вклучува голем број камери, услуги за информирање на возачите преку променливи сообраќајни знаци и потсистем за приоретизирање на возилата за јавен градски превоз и службите за итни случаи. Сите ИТС системи се меѓусебно поврзани и унифицирани во Центарот за управување со сообраќајот – централната контролна просторија каде што се следи и контролира сообраќајот.

Рокот за реализација според потпишаниот Договор е третиот квартал од 2025 година.