fbpx

Проекти за индустриите

Развиваме и спроведуваме иновативни корпоративни решенија кои придонесуваат за квалитетот на работењето и одговараат на потребите на корисниците

Државна администрација

Систем за интероперабилност

Брзата и доверлива размена на информации помеѓу државните органи е појдовната точка за ефикасно извршување на нивните задачи и надлежности. Трендот на развој на информатичките технологии создаде услови за поврзување и комуникација помеѓу бизнис системите на државните институции. Системот за интероперабилност овозможува безбедна размена на информации помеѓу државните институции преку утврдени стандарди и протоколи на [...]
Државна администрација

ДМС во државната администрација во Р.Македонија

Обработката и следењето на текот на документите во институциите со комплексни бизнис-процеси, како што се државните е исклучително важно за уредно функционирање на административните процеси. Доколку документите не се достапни само во хартиен облик, туку истовремено и во електронска форма, заштедата на време и енергија е непроценлива, а ефикасноста многукратно подобра. Подобрување на оперативната ефикасност [...]
Државна администрација

Видео надзор на сообраќајот во Загреб

Спроведувањето на аналитички систем за видео надзор со автоматско откривање на нелегално паркирање и запирање на возила и централизирана обработка на евиденција и прекршочни налози резултираше, во градот Загреб, со намалување на прекршоците во сообраќајот за дури 50 проценти. Правилниот и непрекинат проток на сообраќај е еден од најголемите предизвици за сите поголеми градови, вклучително [...]